Wat is een uitvaartverzekering? (2024)

04 juli 2024 - min. leestijd

- Uitvaart

Iedere jongvolwassene heeft wel een verzekering. We verzekeren onze wagen of motor tegen een ongeval, we nemen een bijstandsverzekering, een brandverzekering en misschien ook een familiale verzekering… Maar we denken niet graag aan die ene dag waarop we afscheid nemen van alles dat ons omringt. Met een uitvaartverzekering ben je voorbereid op het onverwachte en maak je het je nabestaanden gemakkelijker op een moeilijk moment.

Wat is een uitvaartverzekering?

Een uitvaartverzekering, ook wel een overlijdensverzekering genoemd, is een vangnet dat ervoor zorgt dat je naasten financieel ontzorgd worden in het geval dat jij er niet meer bent. De kosten van jouw uitvaart worden gedekt en bepaalde organisatorische aspecten worden al op voorhand geregeld. Zo ben jij gerust dat je familie en vrienden zich op het moment van je overlijden kunnen toeleggen op het rouwproces.

  Hoe werkt een overlijdensverzekering?

  Een overlijdensverzekering werkt als volgt: jij kiest zelf voor welk bedrag je een verzekering wilt afsluiten, dit kan bij Belfius Direct Verzekeringen variëren tussen €2.250 en €10.000. Vervolgens kies je hoe je hiervoor wilt betalen: maandelijks of jaarlijks. Je premie wordt nooit verhoogd. Bij je overlijden betalen we het verzekerd kapitaal uit aan een persoon die jij kiest, dat kan een naaste of een begrafenisondernemer zijn.

  Waarom sluiten mensen een begrafenisverzekering af?

  Met een begrafenisverzekering kan je er zeker van zijn dat het geld voor je begrafenis onmiddellijk beschikbaar is. Bij overlijden vanaf twee jaar na het afsluiten van de polis wordt het volledige bedrag al uitgekeerd. Indien je binnen de twee jaar na het afsluiten van de verzekering overlijdt, wordt een beperkt bedrag uitgekeerd.

  Een begrafenisverzekering is ook een interessante keuze als je over weinig spaargeld beschikt. Een uitvaartviering kost namelijk al snel tussen de €5.000 en €10.000. Zo’n bedrag heeft niet iedereen op zijn spaarrekening staan en kan de naasten die je uitvaart regelen behoorlijk wat stress en kopzorgen bezorgen. Door elke maand een klein bedrag af te betalen voor een uitvaartverzekering, krijg je gemoedsrust dat jouw afscheid volledig volgens jouw wensen en vereisten zal verlopen.

  Hoe oud of jong je ook bent, een uitvaartverzekering is de enige verzekering waarvan je 100% zeker bent dat je er ooit gebruik van maakt.

  Lees ook: “Is een uitvaartverzekering ook interessant voor jonge mensen?

  Hoe sluit ik de Uitvaartverzekering van Belfius Direct Verzekeringen af?

  Bij Belfius Direct Verzekeringen maken we het afsluiten van verzekeringen graag eenvoudig. Je hoeft geen medische screening te ondergaan, je hoeft geen afspraak te maken in een kantoor… Je kan gewoon online in enkele kliks een offerte laten berekenen. Je voert enkele gegevens in (zoals je leeftijd en e-mailadres), kiest een bedrag en je maandelijkse of jaarlijkse premie verschijnt meteen op je scherm.

  Wens je meer informatie? Bekijk de veelgestelde vragen over onze Uitvaartverzekering, bel ons op 02 244 23 23 of stuur ons een mail op uitvaart@belfiusdirect.be. We helpen je graag verder.

  Interesse in de Uitvaartverzekering?

  Bespaar je naasten jouw begrafeniskosten

  Lees meer

  Belangrijke informatie over de Uitvaartverzekering

  Voor je een contract ondertekent, verzoeken we je deze documenten te lezen:

  o Financiële informatiefiche voor een levensverzekering (FIF)
  o De Algemene Voorwaarden.

  De Bijzondere en Algemene Voorwaarden hebben voorrang op commerciële brochures en andere commerciële teksten.

  De Uitvaartverzekering is een individuele levensverzekering (tak 21), levenslang afgesloten. In bepaalde gevallen kan de verzekeringnemer een afkoop van het contract vragen als de verzekerde nog leeft. Het contract loopt automatisch af zodra de verzekerde overlijdt.

  De Uitvaartverzekering is een verzekeringsproduct naar Belgisch recht van Belfius Direct Verzekeringen, handelsnaam van Belfius Insurance NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel, RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, verzekeringsonderneming toegelaten onder nummer 0037.

  Voor klachten kan je de klachtenprocedure volgen.

  Misschien interesseert dit je ook:

  Uitvaart 9 instanties die je moet verwittigen als iemand overlijdt Waarom nu? Je hebt nauwelijks de tijd om te beseffen wat je is overkomen of er duiken al een heleboel praktische problemen op. Wie moet ik verwittigen? Welke administratie moet ik in orde brengen? Deze 9 instanties of personen moet je inlichten bij een overlijden.
  Uitvaart Hoe geef je een overlijden aan? Wanneer iemand overlijdt, moet je een aantal praktische zaken regelen. Het begint allemaal bij het vaststellen en aangeven van het overlijden. Afhankelijk van waar de persoon overlijdt, moeten andere acties ondernomen worden.
  Uitvaart Welke keuzes moet je maken bij het regelen van een uitvaart? Bij het regelen van een uitvaart moeten er heel wat knopen doorgehakt worden. Kies je voor begrafenis of crematie? Welke kist en grafsteen neem je? Hoe organiseer je de rouwplechtigheid? We begeleiden je door alle opties.

  Alle blogartikels

  Wat is een uitvaartverzekering? (2024)
  Top Articles
  Latest Posts
  Article information

  Author: Fredrick Kertzmann

  Last Updated:

  Views: 5647

  Rating: 4.6 / 5 (66 voted)

  Reviews: 81% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Fredrick Kertzmann

  Birthday: 2000-04-29

  Address: Apt. 203 613 Huels Gateway, Ralphtown, LA 40204

  Phone: +2135150832870

  Job: Regional Design Producer

  Hobby: Nordic skating, Lacemaking, Mountain biking, Rowing, Gardening, Water sports, role-playing games

  Introduction: My name is Fredrick Kertzmann, I am a gleaming, encouraging, inexpensive, thankful, tender, quaint, precious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.